Oglas o prodaji zemljišta na lokalitetu Zagoričani

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zagoričani-Livno, putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1344/250, Borova glava, gradilište, upisano u zk.ul. 1498, k.o. Potočani, u površini od 510 m2, na lokalitetu Zagoričani-Livno.Prodaja parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenog objekta, 21. Svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.