Oglas o prodaji zemljišta na lokalitetu gornjeg Žabljaka

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Gornji Žabljak-Livno, k.o. Žabljak, putem javnog nadmetanja-licitacije. Građevinske parcele upisane su u zk. ul. 1474, k.o. Žabljak, a smještene su na lokalitetu Gornji Žabljak-Livno. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata a obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 23. svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.