Home > Livno > Oglas o prodaji stana u Livnu

Oglas o prodaji stana u Livnu

Grad Livno, putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji stana putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno prodaje stan broj 626, K.S. 50/1, jednosoban, prizemlje, površine 34 m2 u Livnu, Šibenska 50 (ranije Domobranska bb.) Početna cijena stana iznosi13.091,00 KM. Prodaja stana obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50) dana 17.4.2024.godineu 13 sati. Kompoletan tekst oglasa u privitku.

Privitci

Grad Livno