Oglas o prodaji garaže u Livnu

Grad Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaže putem javnog nadmetanja-licitacije. Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaže u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađena na k.č.139/36 kompleks garaža-jug, upisane u zk.ul.457, k.o.Livno.Prodaja nekretnine –garaže obavit će se putem javnog nadmetanja- licitacije 12.11.2018. u maloj vijećnici zgrade Grada Livna – br.51, s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem listu izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.