Home > Livno > Oglas o najmu drvenih kućica u Livnu

Oglas o najmu drvenih kućica u Livnu

Grad Livno putem  nadležne službe raspisuje javni poziv za zakup drvenih kućica za ljetni period. Uvjeti za zakup kao i svi potrebni detalji navedeni su u kompletnom tekstu poziva u privitku.