Održana prezentacija kreditnih linija Razvojne banke

U organizaciji Grada Livna Razvojna banka Federacije BiH u vijećnici zgrade gradske uprave predstavila je svoje kreditne linije. Pozvanim gospodarstvenicima, obrtnicima, predstavnicima gradske uprave kao i svim nazočnim građanima prezentirane su kreditne linije putem kojih mogu olakšati i poboljšati svoje poslovanje.

Riječ je o kreditnim linijama za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje, mikrobiznisa-obrta, linije za direktno dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike te za financiranje izvršenog izvoza na revolving osnovi. Također je bilo riječi o kreditnim linijama za održavanje zaposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanja, za poticaj zapošljavanja i samozapošljavanja, za financiranje investicijskih projekata općina, gradova, županija i Federacije BiH.

Nazočni su upoznati i s kreditnim linijama za kratkoročno financiranje tekućih sredstava kao i za financiranje pripreme izvoza. Sve prezentirane kreditne linije imaju fiksnu i najpovoljniju kamatnu stopu, kako je rekao direktor sektora za istraživanje i razvoj Razvojne banke Borislav Trlin.

Prilikom prezentacije kreditnih linija Trlin je zahvalio uredu gradonačelnika Grada Livna kao i Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove na suradnji. Istaknuo je da je primarna zadaća Razvojne banke provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi gospodarskog razvoja i zapošljavanja. Sve navedeno kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Priopćeno je iz Ureda za informiranje Grada Livna.