Home > BiH > Održana panel diskusija o usklađenosti zakonskih propisa na lokalnom novu sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi

Održana panel diskusija o usklađenosti zakonskih propisa na lokalnom novu sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi

Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandar Rodić i načelnica općine Drvar Dušica Runić sudjelovali su u Sarajevu na panel diskusiji “Garancija lokalne autonomije u FBiH kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi” koja je održana u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i u suradnji sa Vijećem Europe.

Dugoročni cilj panel diskusije je otvaranje dijaloga sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o njihovoj zakašnjeloj obavezi harmonizacije zakona sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine uvažavajući poseban karakter ovog Zakona u odnosu na opće zakonodavstvo.

Događaju su, pored predstavnika općina/gradova, nazočili i mnogobrojni predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti iz FBiH, predstavnici županijskih vlasti, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, nevladinih organizacija, ambasada, OHR-a i Vijeća Europe.