Održana edukacija na teme: “Analiza provedene doznake u 2017 g.” i ” Dosadašnja realizacija osnove i smjernice za realizaciju tekuće osnove”

U šumariji Glamoč 16.03.2018. godine održane su edukacije na teme: “Analiza provedene doznake u 2017 g.” i “Dosadašnja realizacija osnove i smjernice za realizaciju tekuće osnove”. Predavač Nikola Srdić je nakon višemjesečne  analize podataka dobijene rezultate predstavio djelatnicima šumarije Glamoč, predstavnicima Direkcije te je edukaciji prisustvovao i Načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša. Analiza doznake je obuhvatila doznačene količine , pređenu površinu, detaljnu analizu za svaku gazdinsku klasu, planirani etat-ostvareni etat-razlika uz detaljno objašnjenje eventualno nastalih razlika. Dosadašnja realizacija osnove je obuhvatila analizu petogodišnjeg važenja osnove i smjernice za realizaciju osnove u narednom periodu, sa detaljnim osvrtom i analizom rezultata po gazdinskim klasama i projektantima.