Održana dvodnevna radionica o temi Izrada „Strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcijski plan za razdoblje 2019. – 2022. godina“

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a uz financijsku podršku Vlade Švicarske Konfederacije i u partnerstvu u implementaciji sa CRS-om u Hotelu B&M  Livno  održana je u utorak, 26. ožujka 2019. godine i u srijedu, 27. ožujka 2019. godine dvodnevna radionica o temi Izrada „Strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcijski plan za razdoblje 2019. – 2022. godina“.

Na radionici prezentirana je „Strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcijski plan za razdoblje 2019. – 2022. godina“. Radionicu su vodile pomoćnica ministra Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Željka Marković Sekulić, stručna suradnica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dijana Delalić i konzultant u izradi Strategije, Vesna Vidnjević, a sudjelovala je i radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sastanku je nazočila i Vasilija Broćeta ministrica Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. U svome obraćanju ministrica Broćeta zahvalila je predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i radnoj grupi na dolasku i održavanju dvodnevne radionice u Hercegbosanskoj županiji. Strategija, rekla je, ima veliku važnost i zahtijeva angažman sviju nas iz razloga, jer  se povećao zahtjev osoba za readmisiju.

Cilj Strategije je unaprijediti sustav koordinacije i jačanje kapaciteta u oblast prihvata i integracije povratnika po sporazumu o readmisiji. Uspostaviti informacijski sustav povratnika, na temelju sporazuma o readmisiji kroz unaprjeđenje zakonodavnog okvira i osiguranje pravne podrške i zaštite prava povratnika, te osigurati pune socio – ekonomske uključenosti povratnika po sporazumu o readmisiji i uspostaviti sustav praćenja i izvještavanja o implementaciji strategije i osiguranje njene promocije.