Održana dvodnevna obuka za djelatnike grada Livna i gradskih poduzeća

U vijećnici Gradske uprave Livna održana je dvodnevna obuka zaposlenika Gradske uprave kao i ravnatelja i djelatnika poduzeća čiji je osnivač Grad Livno. Obukom su polaznici stekli znanje o primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH.

Obuka je realizirana na zahtjev Grada Livna a u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH. Ova inhouse obuka se provodi u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Razvojnog programa ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj.

Među dvadeset sedam polaznika obuke bio je i gradonačelnik Darko Čondrić. Bila je ovo prilika na interaktivan način razmijeniti iskustva, analizirati dobre primjere iz prakse i kroz skupni rad spoznati način trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, monitoringa i izvještavanja u skladu sa spomenutom uredbom.

Poseban naglasak u dvodnevnom radu stavljen je na razgovoru o aktualnoj Integriranoj strategiji razvitka Grada Livna važećoj do 2023. godine te razgovoru o pripremama za izradu nove Strategije. Program obuke za djelatnike Gradske uprave Livna i gradskih poduzeća vodila je eksterna trenerica Agencije za državnu službu Federacije BiH Ivana Mišković.

Grad Livno