Home > Županija > Održana Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina

Održana Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina

Jučer, 18. srpnja 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je Druga radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2023. godina.

Pored članova Povjerenstva na sjednici su bili nazočni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „ IG “ Banja Luka.

Sjednica je sazvana s ciljem usklađivanja procedure izrade i usvajanja PUO HBŽ  s Poslovnikom o radu Vlade i Poslovnikom o radu Skupštine Hercegbosanske županije.

Nakon što je Izvršitelj izrade ugradio sve primjedbe i sugestije s Prve radne sjednice Povjerenstva, održane 26.04.2018. godine, ( prijedlog rješenja za tretman i odlaganje animalnog otpada, odlaganje građevinskog otpada, otpadnog mulja,….) takav materijal je dostavljen gradu Livnu i općinama HBŽ na uvid i očitovanje.

Na jučerašnjoj, Drugoj radnoj sjednici Povjerenstva razmatrane su dostavljene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva.

Nakon obavljene rasprave Izvršitelj izrade se obvezao da će dostavljene i iznesene primjedbe od strane općina i članova Povjerenstva, a koje se odnose na prijedlog izgradnje reciklažnog dvorišta umjesto pretovarne stanice u općini Drvar, usklađivanje investicijskih ulaganja i ostale primjedbe tehničke prirode, ugraditi u Prednacrt PUO HBŽ, kako bi isti mogao biti upućen u daljnju proceduru.