Održana 66. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je razmatrala i usvojila Očitovanje na Nacrt izvješća o financijskoj reviziji Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Očitovanje će biti upućeno Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Donesena je Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu u neto iznosu od 440,00 KM po uposleniku. Sredstva za isplatu naknade planirana su i osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Iznimno od članka 1. ove Odluke naknada za korištenje godišnjeg odmora sucima i tužiteljima, kao i stručnim suradnicima koji obavljaju sudačku funkciju na području Hercegbosanske županije, isplatit će se u visini na način definiran Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/05).

Priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ.