Home > Livno > Održana 57. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Održana 57. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 57. sjednici donijela je Odluku o prihvaćanju Izvješća o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području MUP-a Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine na području Hercegbosanske županije u narušavanju javnog reda i mira evidentirano je 285 prekršaja koje je počinilo 389 civilnih osoba, a od toga je 8 osoba malodobno. U narušavanju javnog reda i mira sudjelovale su 552 osobe. U odnosu na 2017. godinu evidentiran je manji broj prekršaja za 10 prekršaja ili za 3,39% i manji broj počinitelja prekršaja za 29 počinitelja ili za 6,94%. U svim slučajevima narušavanja javnog reda i mira policijski službenici su pravovremeno i profesionalno intervenirali, prikupili dokaze o počinjenju prekršaja, te protiv 132 počinitelja prekršaja podnijeli 85 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 248 prekršajnih naloga. U Odnosu na 2017. godinu broj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka veći je za 4 zahtjeva ili za 4,49%, a broj osoba protiv koji je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka veći je za 10 osoba ili za 8,20 i broj izdanih prekršajnih naloga je manji za 45 naloga ili za 15,36%. Stanje javnog reda i mira na području Hercegbosanske županije je zadovoljavajuće, budući da je tijekom 2018. godine u odnosu na 2017. godinu evidentirano smanjenje broja prekršaja i smanjenje broja počinitelja prekršaja.

Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini evidentirano je 738 prometnih nezgoda i to 129 prometnih nezgoda s nastradalim osobama i 609 prometnih nezgoda samo s materijalnom štetom. Od navedenog broja prometnih nezgoda sa materijalnom štetom 25 prometnih nezgoda je sa većom materijalnom štetom, a 584 prometne nezgode su sa manjom materijalnom štetom. U odnosu na 2017. godinu evidentirano je povećanje broja smrtno stradalih osoba za 5 osoba ili za 71,43%, isti broj teže ozlijeđenih osoba i smanjenje broja lakše ozlijeđenih osoba za jednu osobu ili za 0,81%. Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini  zbog počinjenih prometnih prekršaja uručeno je 9.290 prekršajnih naloga. Tijekom 2018. godine provedeno je 155 akcija pojačane kontrole prometa na cestama, od čega 86 akcija po planu MUP-a Hercegbosanske županije, a 69 akcija pojačane kontrole po planu PP-a. Akcije su provedene na području svih PU-a i PP- po posebno sačinjenim planovima PU-a i PP-a, a u provođenju su sudjelovali djelatnici PP-a i Specijalizirane prometne policije MUP-a Hercegbosanske županije. Na području Hercegbosanske županije u 2018. godini nije evidentiran niti jedan slučaj izuzimanja motornih vozila zbog počinjenog carinskog prekršaja.

Stanje kriminaliteta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu na razini MUP-a Hercegbosanske županije karakterizira smanjenje broja kaznenih dijela za 39 ili 10,92 %, a od toga broj kaznenih dijela po nepoznatom počinitelju je manji za 12 ili 8,89% i po poznatom počinitelju manji za 27 ili 12,16% kaznenih dijela. Kaznenih dijela u 2018. godini evidentirano je 318. Nakon izvršene analize stanja općeg kriminaliteta na području Hercegbosanske županije u 2018. godini evidentirano je 246 kaznenih dijela što je za 37 kaznenih dijela ili 13,07 % manje u odnosu na 2017. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine Policijski odbor zaprimio je 59 žalbi i riješio 54 žalbe. Od navedenog broja žalbi 38 žalbi je odbijeno kao neutemeljene, 5 žalbi je odbačeno, a 11 žalbi je usvojeno kao utemeljene, a predmet vraćen na ponovni postupak i odluku. U radu Policijskog odbora nije bilo primjedbi na zakonitost postupanja.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluke o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna.