Održana 56. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 56. sjednici donijela je odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše Sporazume o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važit do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja,  a ne dulje od 15. travnja 2019. godine.

Nakon razmatranja Vlada Hercegbosanske županije donijela je Rješenje o imenovanju Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije. Realizacija ovog Projekta na području Hercegbosanske županije počela je u rujnu 2016. godine.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost Ministarstvu financija Hercegbosanske županije da izvrši unutarnju preraspodjelu sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ovom Odlukom odobrava se preraspodjela sredstava u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije s ekonomskog koda 614 229 – Ostale isplate pojedincima – dječji doplatak u iznosu od 250.000,00 KM, a uveća ekonomski kod 614 229 – Ostale isplate pojedincima – porodiljni dopust za isti iznos.