Home > Županija > Održana 51. sjednica Vlade HBŽ

Održana 51. sjednica Vlade HBŽ

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 51. sjednici primila je k znanju Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja za 2017. godinu. Svrha Izvještaja o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja 2016.-2020. za 2017. godinu je da pruži pregled ostvarivanja razvojnih ciljeva i provedbe strategije razvoja, kao i praćenje stupnja razvijenosti Hercegbosanske županije. Izvještajem se prate osnovni makroekonomski pokazatelji te stupanj provedbe mjera definiranih integriranom Strategijom razvoja. Pripremljen je u skladu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Na sjednici Vlada je donijela i Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na tekst Sporazuma s aneksima između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije, upućen aktom Federalnog ministarstva i socijalne politike broj: 03-34/11-2222/18 KB od 10.9.2018. godine.

Donesen je i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskoj reviziji za 2017. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, te će se naložiti rukovoditeljima da postupe u navedenim nedostatcima.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje.