Home > Županija > Održana 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Održana 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije danas na 47. sjednici donijela je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu. U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu od 28. svibnja 2018. godine u točki 1. Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu stavak 2. mijenja se i glasi: „Sredstava u iznosu od 400.000,00 KM utrošit će se na slijedeći način:

– Javni poziv u iznosu od 248.967,14 KM
– Sredstva za obveze preuzete ugovorima iz 2017. godine u iznosu od 111.032,86 KM
– Rezervna sredstva u iznosu od 20.000,00 KM koja će se raspodijeliti posebnom Odlukom ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
– financiranje nadzora nad provedbom ugovornih obveza u iznosu od 20.000,00 KM.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Informaciju o odgovorima na dodatna pitanja Europske komisije. Svrha dodatnih pitanja je pojašnjenje prethodno dostavljenih odgovora, utvrđivanje promjena u odnosu na prethodne odgovore i uključivanje podatka za prethodnu godinu koji ranije nisu mogli biti dostavljeni. Odgovori na dodatna pitanja Europske komisije odnosila su se na 16 poglavlja.

Na sjednici doneseno je i Rješenje o imenovanju dva člana „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021. godine“ u ime Vlade Hercegbosanske županije. Imenovane osobe će zajedno s ostalim članovima „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021. godine“, sudjelovati, uz ostalo, u izvršenju aktivnosti u donošenju procedura za izdavanje odobrenja za građenje, ostvarivanje prva puta, odnosno prava na pristup, postavljanje, korištenje i održavanje EK infrastrukture i povezane opreme, a koja čini teret na nekretnini na kojoj je izgrađena EK infrastruktura i povezana oprema, te obavljati druge poslove vezane za predmetnu oblast u skladu s aktom Regulatorne agencije za komunikacije BiH od 5. srpnja 2018. godine, odnosno u skladu s točkom 1.1.3 Akcijskog plana za realizaciju politike sektora elektronskih komunikacija BiH za razdoblje od 2017. -2021.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije čiji mandat traje do isteka mandata članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije imenovanim Rješenjem od 26. siječnja 2018. godine.