Home > Livno > Održana 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Održana 2. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku  kojom se daje suglasnost Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava tekućih prijenosa – potpore za ratne vojne invalide i članove njihovih obitelji, obitelji poginulih branitelja, nositelje ratnih odličja i članove njihovih obitelji, razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji i braniteljske udruge u iznosu od 400.000,00 KM. Također Vlada je Dala  suglasnost Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije na Program utroška sredstava tekućih prijenosa – egzistencijalna novčana naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 275.000,00 KM. Jednoglasno je donesena Odluka kojom se  usvaja Izvješće o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2023.godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije odobravaju se kapitalne potpore osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a temeljem dospjelih prijava sredstva će biti raspoređena.

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa doplatka za djecu. Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih mijenja odluku na način da se iznos poveća sa 30,00 KM na 50,00 KM, a primjenjivat će se od 1. ožujka, 2024. godine.

Donesena je i Odluka o Odobravanju financijskih sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu u iznosu od 4.000,00 KM Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,  u svrhu pomoći opremanja stana obitelji Mamić.

Jednoglasno je donesena Odluka osnivanju Srednje glazbene škole ”Tomislavgrad”. Ovom Odlukom osniva se javna ustanova – srednja škola i to srednja umjetnička škola, vrsta: glazbena. Srednja umjetnička škola – vrsta: glazbena iz stavka 1. ovog članka u svom sastavu organizira i sadrži i osnovnu umjetničku školu – vrsta: glazbena.

Na sjednici Odlukom su odobrena financijska sredstva za  „Zagrebački klub livanjskih studenata“ u iznosu od  3.000,00 KM kao financijska potpora za održavanje projekata.

Donijeta je i Odluka kojom se odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za Udrugu građana “Strupnić” iz Livna, kao financijska potpora za nabavu materijala i izradu akrilne sportske obloge u školskoj dvorani Strupnić.

Vlada je donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava „Tekuće rezerve“ Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu. Sredstva tekuće rezerve se koriste za financiranje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine.

Tijekom sjednice na prijedlog ministrice Dijane Novković Pećanac donesena je Odluka kojom se utvrđuje Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ), kao i cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova HBŽ.  Među ostalim, na sjednici donesena je i Odluka o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integriranog zdravstvenog informacijskog sustava na području HBŽ. Donesena je i Odluka kojom se usvaja Program rada, razvoja i organizacije integriranog zdravstvenog informacijskog sustava na području HBŽ i  imenuje se Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ kao nositelj aktivnosti u nastavku procesa uspostave i razvoja integriranog zdravstvenog informacijskog sustava, a koji će sve aktivnosti provoditi u suradnji s Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBZ.

Odobrena su i financijska sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Kinološkom klubu „Tornjak“, Mijata Tomića 235, Tomislavgrad za sponzorstvo međunarodno specijalne izložbe Tornjaka koju organizira Kinološki klub „Tornjak“ Tomislavgrad  dana 04. svibnja 2024. godine.

Vlada je donijela Odluku o nastavku provedbe subvencioniranja linija na putnim pravcima za 2024. godinu Livno-Bosansko Grahovo –Drvar i Livno-Glamoč u oba smjera. Ovom Odlukom daje se suglasnost na nastavak provedbe  subvencioniranja troškova prijevoza putnika na putnim pravcima javnog prijevoza Livno- B. Grahovo- Drvar i Livno- Glamoč u oba smjera u iznosu od 50% redovne cijene prijevoza.

Na prijedlog ministra Ministarstva gospodarstva Miroslava Jaglice donesena je Odluka o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora sa koncesionarom “INSOLAR” d.o.o. Tomislavgrad. Ovom Odlukom Koncesor Vlada HBŽ prihvaća Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku sa tvrtkom “INSOLAR” d.o.o. Tomislavgrad koja se ujedno određuje za Koncesionara. Također,  donesena je Odluka o određivanju koncesionara, odobravanju ugovora o koncesiji i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora sa koncesionarom “EARTH  FINANCE” d.o.o. Ovom Odlukom Koncesor ,Vlada HBŽ, prihvaća  Izvješće povjerenstva za koncesije o provedenom pregovaračkom postupku sa tvrtkom “Earth Finance” d.o.o. koja se ujedno određuje za Koncesionara. Vlada je donijela i Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2024. godini.

Vlada je donijela Zaključak kojim se prima na znanje Informacija o radnom materijalu Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Na prijedlog predsjednika Vlade i Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, sukladno Uredbi o metodologiji izrade i donošenja plana i programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela Vlada Hercegbosanske županije usvaja  Smjernice za planiranje rada tijela uprave Hercegbosanske županije s Akcijskim planom za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2025-2027. godine.

Vladahbz