Održana 1. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na danas održanoj 1. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.217.300,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaće u 2020. godini na temelju postojećih kolektivnih ugovora i u svrhu nabavke opreme za borbu protiv korona virusa.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Domu zdravlja Kupres za tekuće poslovanje.

Isto tako, Vlada je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava unutar Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i Odluku o odobravanju financijskih sredstava za nabavu testova za PCR aparat u ukupnome iznosu od 26.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije te Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije.