Home > Livno > Održan sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije s v.d. direktorom Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije i direktorom Federalne uprave civilne zaštite

Održan sastanak predsjednika Vlade Hercegbosanske županije s v.d. direktorom Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije i direktorom Federalne uprave civilne zaštite

U organizaciji Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan sastanak na kojem se razgovaralo o funkcioniranju sustava zaštite i spašavanja u Federaciji BiH, analizi dosadašnjih aktivnosti razminiranja u Hercegbosanskoj županiji, stanju opremljenosti i operativnim mogućnostima Operativnog centra civilne zaštite i dobrovoljnih vatrogasnih društava za poslove zaštite od požara u Hercegbosanskoj županiji, planiranim aktivnostima tijekom 2018. godine Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije kao i Federalne uprave civilne zaštite i razmatranju Europskih modula civilne zaštite i mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Sastanku su nazočili predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić, v.d. direktor Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije, Željko Marijan sa suradnicima i direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fahrudin Solak sa suradnicima. Na početku sastanka predsjednik Vlade Hercegbosanske županije govorio je o prošlogodišnjim požarima na prostoru HBŽ i u tom kontekstu istaknuo je dobru lanjsku suradnju s Federalnom upravom civilne zaštite tako da su prošlogodišnji požari sanirani brzo. Današnji sastanak, kako je rekao, organiziran je na vrijeme koji bi trebao omogućiti preventivno djelovanje i da se ne dođe u prošlogodišnje stanje požara u Hercegbosanskoj županiji što je znak napretka rada Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije. Također je naglasio i potrebu većeg angažiranja i potrebu za što bržim i učinkovitijim razminiranjem pojedinih područja u Hercegbosanskoj županiji u što bi se u još većoj mjeri trebale uključiti određene strukture civilne zaštite, a posebice Federana uprava civilne zaštite.

Na sastanku je Željko Marijan, v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije naglasio da se trebaju locirati problemi pred moguću sezonu požara i da se pokušaju naći rješenja za bolju tehničko – materijalnu opremljenost civilne zaštite i vatrogasnih društava u svim općinama Hercegbosanske županije. Naveden je primjer ŠGD Hercegbosanske županije Kupres koje je već temeljito obavilo sve pripremne radnje za predstojeću moguću sezonu požara.

U izlaganjima rečeno je da treba još više podići na razinu komunikaciju svih razina civilne zaštite kako bi se na vrijeme i kvalitetno moglo pristupiti neutraliziranju mogućih nepogoda. U ovoj godini Uprava za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije ima dva strategijska cilja i programa, a to su: razvoj sustava zaštite od požara i vatrogastva na prostoru Hercegbosanske županije donošenjem županijskog zakona i stvaranje povoljnijeg ambijenta za daljnji razvoj sustava zaštite i spašavanja kroz opremanje Operativno–komunikacijskog centra 112 i uspostava funkcioniranja Europskog broja za žurne intervencije te donošenje potrebite planske dokumentacije Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, prije svega donošenje Programa razvoja sustava zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za Hercegbosansku županiju. Planska dokumentacija omogućit će, uz ostalo, apliciranje za određene pomoći i dobivanje raznih vrsta pomoći.

Na sastanku prezentirana je i karta minskih polja u Hercegbosanskoj županiji i Bosni i Hercegovini, a predloženo je i da se održe edukacije za pojedina područja u oblasti civilne zaštite.  Tijekom sastanka bilo je govora i o usvojenom Zakonu na razini BiH prema kojem i civilna zaštita na sve donacije plaća porez od 17%.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite sudionike sastanka upoznao je kako će ubuduće Vlada Federacije BiH planirati sredstva za civilnu zaštitu u proračunu Federacije BiH, te da je Talijanska Razvojna agencija spremna uložiti u opremanje civilne zaštite na svim razinama u Bosni i Hercegovini velika sredstva sa 0% kamate na 10 godina grace razdoblja i 30 godina rokom odplate. U dijelu sastanka u kojem se govorilo o razminiranju minsko – eksplozivnih sredstava rekao je kako EU planira uložiti 10.000.000,00 eura isključivo za podršku razminiranja u BiH 2020-2021. godina, a sve u sklopu projekta IPA II. Da bi se ta sredstva dobila i uspješno realizirala 2018-2019. godine uradit će se lista prioriteta MSP-LENDRELICE – Prijedlog oslobađanja površina od mina i vraćanje tih površina vlasnicima. To je prilika svim razinama civilne zaštite da dostave svoje liste prioriteta i apliciraju za ta sredstva.