Home > Županija > Održan radni sastanak Koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“

Održan radni sastanak Koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH danas, 28. lipnja 2018. godine u hotelu B&M Livno održalo je 8. po redu radni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na županijskoj općinskoj razini“ o temi „podrška u radu općinskih koordinacijskih tijela i multisektorskih timova“.

Milan Mihaljević, pomoćnik ministrice Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih,  predstavio je rad koordinacijskog tijela, realizirane aktivnosti, te sljedeće korake rada Koordinacijskih tijela i općinskih multisektorskih timova. Kazao je kako je u tijeku formiranje Koordinacijskih  tijela, nakon čega će uslijediti izrada i usvajanje dvogodišnjeg programa i mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji u Federaciji BiH, te da će Vlada Hercegbosanske županije imenovati koordinacijska tijela i usvojiti program mjera.

Predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović nazočnima je prezentirala program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji. Kazala je kako je sastanak organiziran s ciljem podrške u radu općinskih  multisektorskih timova i Koordinacijskih tijela, prezentiranjem dosadašnjih aktivnosti, utvrđivanjem sljedećih koraka koji će pridonijeti boljem postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Istaknula je kako će Gender Centar  organizirati konferenciju na Federalnoj razini gdje će biti prezentirana iskustva i stanje nasilja u obitelji u svih 10 županija Federacije BiH, te kako će u okviru projektnih aktivnosti u suradnji s Koordinacijskim općinskim tijelima organizirati još dva sastanka do kraja godine i jednu edukaciju ovisno o potrebama.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije.