Održan nastavak 69. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

Na temelju donesene Odluke Vlada Hercegbosanske županije danas je u nastavku 69. sjednice dala suglasnost na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2.

Razlozi donošenja izmjena i dopuna Programa su višestruki. U prvom redu, budući da je utvrđeno kako uvjeti Programa nisu u skladu sa uvjetima koje banke nude domaćim poduzetnicima, potrebno je Program prilagoditi situaciji na terenu, odnosno smanjiti propisane zahtjeve, kako bi u konačnici poslužio svrsi za koju je kreiran, odnosno kako bi olakšao poduzetničke inicijative. U drugom redu, ovim izmjenama i dopunama Programa se također briše uvjet da se subvencije ne mogu odobravati za reprogram i refinanciranje postojećih kredita. Ovaj uvjet se briše stoga što je odaziv na Program izuzetno mali, što se poduzetnici, u veoma nepovoljnim uvjetima, koji su dodatno pogoršani izuzetno visokim odljevom radne snage, bore za opstanak na tržištu, te je potrebno izići ususret njihovim stvarnim potrebama u skladu sa informacijama koje se dobivaju sa terena. Nadalje, budući da je prilikom susreta sa gospodarstvenicima utvrđeno da imaju poteškoće prilikom servisiranja postojećih kredita, potrebno je pružiti podršku gospodarstvu, kako bi servisirale ranije preuzete obveze. Naposljetku, budući da su se pojavili i određeni pozitivni slučajevi velikih ulaganja u kupnju i obnovu gospodarskih objekata, te ulaganja u mehanizaciju, koji se realiziraju putem više kredita, a zapravo predstavljaju jedan cjeloviti poslovni poduhvat, te imaju potencijal za upošljavanje novih djelatnika, potrebno je Program maksimalno prilagoditi ovakvim inicijativama. Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 2 bit će objavljene na službenoj stranici Vlade Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM.

Posebni dio iznosi 153.000,00 KM, a opći dio 27.000,00 KM.
Na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjela su 84 projekta. Od toga 66 projekata zadovoljilo je kriterije Javnog poziva.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 KM. Raspodjela sredstava izvršena je sukladno Programu dodijele i kriterija raspodjele sredstava za sufinanciranje udruženja građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, te u skladu s rezultatima Javnog poziva.

Također, na sjednici donesena je Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode – olujna bura u općini Tomislavgrad u ukupnom iznosu od 42.176,00 KM.

Razmatran je Prijedlog i donesena Odluka o izdvajanju dodatnih sredstava za implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovna škola Drvar, a koji je uključen u projekt „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2019. godinu u iznosu od 43.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o odobravanju Projekta adrenalinski park “MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „MIŠI-TRUMAČA“ na području općine Livno. Postupak dodijele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu. Vrijeme trajanja koncesije prema Odluci određuje se na 30 godina.

Vlada je na temelju donesene Odluke opunomoćila ministricu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vasiliju Broćetu za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Također Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu Regija Europe za 2019. godinu sa godišnjom članarinom u iznosu od 600 eura.

Razmatrano je i primljeno k znanju Konačno Izvješće o provedbi projekta CAN.

Nakon razmatranja donesena je Odluka o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj-ILDP III“- uplata II. dijela sufinanciranja projekta u iznosu od 10.000,00 KM.

Donesena je također i Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2019. godine (Livno, Tomislavgrad i Drvar)..

Vlada HBŽ