Održan kolegij Uprave društva s upraviteljima šumarija

U prostorijama ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o Kupres održan je prvi kolegij Uprave društva i upravitelja šumarija. 

Sastanku su nazočili predsjednik Uprave, Branko Ivković,  izvršni direktor za poslove šumarstva David Mijoč, izvršni direktor za financije, računovodstvo i komercijalu, Marko Đerek te rukovoditelji šest organizacijskih jedinica za iskorištavanje šuma i  Rasadnika”Pržine”.

Analizirano je poslovanje društva u 2018. godini sa posebnim osvrtom na svaku od Šumarija odnosno Rasadnika, konstatirano je da je Plan poslovanja za 2018. godinu ostvaren. Izraženo je zadovoljstvo tom činjenicom s obzirom na probleme s kojima se susretalo u samom procesu proizvodnje, kao što su nedovoljan broj sjekača, odustajanje pojedinih izvođača od već zaključenih ugovora o sječi i izvozu drvnih sortimenata, kao i određenih organizacijskih problema prilikom otpreme drvnih sortimenata prema kupcima.

Rukovoditelji organizacijskih jedinica su upoznati sa Planom poslovanja za 2019. godinu, sa određenim aktivnostima koje su dužni provesti u narednom periodu da bi se ostvario plan sječe od  cca. 500 000 m ³ drvnih sortimenata, vodeći računa upravo o spomenutim poteškoćama izraženim za prošlu godinu, a procjene su da bi poteškoće u ovoj godini mogle biti još i veće. 

Predsjednik Uprave nazočne je upoznao s aktivnostima koje su vezane za donošenje, usvajanje ili izmjene postojećih normativnih akata kao što su

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama, Kolektivni ugovor i Pravilnik o naknadama koje nemaju karakter plaće, a sve s ciljem da se ti normativni akti usklade s određenim promjenama u organizaciji rada ŠGD „Hercegbosanske šume“ i s važećim Zakonima. 

Predsjednik Uprave je rukovoditeljima organizacijskih jedinica zahvalio na odgovornom pristupu riješavanja poslovnih zadaća i izrazio očekivanje da će 2019. godina biti najmanje na razini prethodne godine.