Home > Županija > Održan 9. sastanak Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

Održan 9. sastanak Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan 9. sastanak Stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije na kojem je, uz ostalo, razmatran prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta u općinama: Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo, te grada Livna od prirodne nepogode.

Zbog velikih snježnih oborina i olujnog vjetra koje su zahvatile cijelo područje Hercegbosanske županije krajem siječnja 2019. godine jedinice lokalne samouprave Hercegbosanske županije proglasile su stanje prirodne nepogode na cijelim područjima općina/grada uzrokovane velikim snježnim oborinama, jakim vjetrom i niskim temperaturama.

Sastanak je otvorio zapovjednik Stožera, Ivan Jozić, predsjednik Vlade Hercegbosanske županije. Zbog nevremena mnoga naseljena mjesta ostala su izolirana, putovi su bili zameteni, a povremeno je dolazilo i do prekida električne energije. Nastao je i problem u opskrbljivanju vodom lokalnog stanovništva i stočnih farmi. Od posljedica visokih snježnih nanosa i niskih temperatura nije bilo ljudskih žrtava, masovnih oboljenja ljudi, ali je bilo stradanja stočnog fonda na pojedinim farmama.

Na području Hercegbosanske županije u to vrijeme na raščišćavanju snijega i snježnih nanosa u vrijeme proglašenja elementarne nepogode bilo je angažirano ukupno 48 pravnih/fizičkih osoba.

U vrijeme trajanja prirodne nesreće na prostoru HBŽ-a nije se odvijala nastava u osnovnim i srednjim školama. Revidirani iznos ukupne štete koju je utvrdilo Povjerenstvo Hercegbosanske županije iznosi 507.186,14 KM.

Uvidom u sredstva odobrena Proračunom Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije na ekonomskom kontu 614129 – „ostale potpore – elementarne nepogodne“ odobreno je 80.000,00 KM, te iz namjenskih prihoda 80.000,00 KM što je ukupno 160.000,00 KM raspoloživo u 2019. godini za elementarne nepogode.

Zaključak je stožera da se od tog iznosa odobri jednokratna novčana pomoć općinama/gradu u iznosu od 20% za svaku jedinicu lokalne samouprave od spomenutog iznosa. Ovo povjerenstvo predložilo je da se ostatak navedenog iznosa traži od viših razina vlasti sukladno članku 6. Stavak 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama i kantonima – županijama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih nepogoda.