Odobrena sredstva za sanaciju krovišta dvorane OŠFLK

Gradu Livnu odobrena su sredstva za realizaciju projekta sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Naime, po raspisanom natječaju Grad Livno je aplicirao te je projekt i odobren a provodit će se u okviru projekta Pro budućnosti koji se implementira u okviru „Sporazuma Vlade SAD-a i Vlade BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu“.

Riječ je o ugovoru između agencije za međunarodni razvoj – USAID i Catholic Relief Services. Odobrena sredstva za projekt sanacije krovišta na sportskoj dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula plod su dugogodišnje suradnje Grada Livna i gradonačelnika Luke Čelana s CRS-om.

Grad Livno, naime, već dulje vrijeme sudjeluje u projektu Pro-budućnost koji provodi agencija Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država Catholic Relief Services (CRS) uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


Na posljednjem održanom sastanku gradonačelnika s predstavnicima Pro budućnosti je dogovoren nastavak suradnje što je u konačnici rezultiralo odobravanjem sredstava za sanaciju spomenutog krovišta.

Naime, CRS-u su od strane financijera odobrena sredstva za projekte sanacije i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata za zajedničko dobro svih građana lokalnih zajednica. Od ukupno 75 gradova i općina u kojima djeluje Pro-budućnost na projekte infrastrukture moglo je aplicirati 25 jedinica lokalne samouprave od kojih je odabrano i bit će sufinancirano ukupno osam projekata među kojima je i projekt Grada Livna.

Gradonačelnik Čelan je pohvalio ovakav vid suradnje i podrške lokalnim zajednicama te kazao da Grad Livno ima nekoliko spremnih projekata prihvatljivih za ovakav vid podrške i u budućnosti. Vrijednost projekta sanacije krovišta na dvorani Osnovne škole Fra Lovro Karaula je 102.128,00 KM. CRS će za tu namjenu izdvojiti 64.350, 00 konvertibilnih maraka a ostatak iznosa od 44.094,00 konvertibilne marke snosi Grad Livno.


URED ZA INFORMIRANJE