Home > Livno > Odobrena sredstva za regionalno odlagalište otpada na Korićini kod Livna

Odobrena sredstva za regionalno odlagalište otpada na Korićini kod Livna

Gradsko vijeće Livna odobrilo je na sjednici u srijedu isplatu novčane potpore u iznosu od 10 tisuća maraka Javnom poduzeću ‘LI-ČISTOĆA’ d.o.o. Livno u svrhu pokretanja rada Regionalnog sanitarnog odlagališta komunalnog otpada na Korićini, lokalitetu između Livna i Glamoča.

Naime, JP ‘LI-ČISTOĆA’ d.o.o. Livno podnijelo je zamolbu Gradskom vijeću Livno u kojoj je zatražilo da im se, sukladno proračunskim mogućnostima, odobri financijska pomoć.

U svojoj zamolbi iz spomenutog poduzeća naveli su kako su, kroz projekt upravljanja čvrstim otpadom, u dvije faze, imali zadaću izgraditi regionalno sanitarno odlagalište komunalnog otpada.

Prvi dio zadaće, dodali su, ishođenje potrebne dokumentacije i odobrenja te izgradnju odlagališta, završili su, dok drugi dio, stavljanje odlagališta u funkciju, odnosno početak rada, nisu bili u mogućnosti izvršiti bez pomoći osnivača jer nisu imali dovoljno prihoda.

“Iz tog razloga bila su potrebna inicijalna sredstva za pokretanje rada regionalne deponije koja je danas Gradsko vijeće i odobrilo”, kazao je Feni predsjednik livanjskog Gradskog vijeća Sead Hadžijahić.

Inače, navedeno regionalno odlagalište za zbrinjavanje otpada pokriva općine Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo prema uvjetima iz supsidijarnog sporazuma, odnosno kredita kojeg je za ovaj projekt prošle godine odobrila Svjetska banka, s tim da su sve tri općine morale dati jednako jamstvo. (Fena)