ODLUKA o poništenju javnog poziva – “Smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno”

Poništava se javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Livnu za smještaj Kantonalnog poreznog ureda Livno.

Rok za prijem ponuda trajao je 15 dana od dana objavljivanja u novinama.

Sve detaljnije informacije možete pronaći na ovome linku.

Livnovine