OBrEEn d.o.o: Buško jezero veliki turističko – gospodarski potencijal

Koncesionar na ribolovna prava na Buškom Blatu OBrEEn d.o.o Livno ovih je dana nabavio 5 motornih brodica koje će, osim za ribolov, biti korištene i za panoramsku vožnju turista po jezeru.

“Kupnjom 5 novih brodica proširujemo i zaokružujemo ponudu što je i bio naš plan kada smo zatražili i dobili županijsku koncesiju”, kazao nam je Jugoslav Brdar dodavši da je  OBrEEn d.o.o koncesiju na 10 godina dobio krajem 2020. godine, a iznos koncesije je 20 tisuća maraka po godini.

“Nažalost, prvu nam je godinu pojela pandemija koronavirusa, a drugu nam je uništio katastrofalan vodostaj koji je prouzročio i pomor ribe u jezeru. Zbog svega toga u pravi posao i realizaciju planiranog krenuli smo tek ove godine. Prvo smo za stalno zaposlili 2 lovočuvara čiji je posao uvođenje reda u lovište i sprječavanje krivolova, potom smo obavili poribljavanje najkvalitetnijom ribljom mlađi uz stručni veterinarski nadzor”, kazao je za naš portal Jugoslav Brdar.

Što se budućih planova tiče, koncesionar već ove jeseni planira pokretanje uzgoja ribe u kavezima, a za početak je planirano instaliranje 6 bazena. U suradnji s ovdašnjim eko udrugama koncesionar je ovo godine organizirao dva ribolovna natjecanja na predatore, a u kolovozu će na Buškom jezeru biti organizirana međunarodna somijada na kojoj se očekuje sudjelovanje ekipa iz više europskih zemalja.

Iz svega gore navedenog jasno je da OBrEEn d.o.o. ozbiljno planira pokrenuti nedovoljno iskorištene turističko-gospodarske kapacitete Buškoga jezera.

Milan Vukadin/Tomislavcity