Objavljen je javni poziv za pružanje pomoći braniteljima u rješavanju stambenih pitanja

Obavještava se braniteljska populacija da je Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije objavila 10.2.2022. Javni poziv o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2022.godinu.

Pravo sudjelovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju braniteljskoj populaciji, kao i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supruga i djeca).

Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za sljedeće namjene:

a) – izgradnju novih obiteljskih stambenih objekata i stanova u kojima će živjeti pripadnik braniteljske populacije (nadogradnja postojećih stambenih jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.),
– kupovina stambenog objekta ili stana u kojem će živjeti pripadnik braniteljske populacije.

b) – opravku i sanaciju obiteljskog stambenog objekta u kojem živi pripadnik braniteljske populacije,
– opravku i sanaciju stambene jedinice u vlasništvu ili iznajmljenoj stambenoj jedinici u kojoj živi pripadnik braniteljske populacije.

Podnositelji zahtjeva koji su 2021. godine imali potpunu dokumentaciju, podnose adekvatno popunjen prijavni obrazac i ovjerenu izjavu od nadležnog organa da ostaju pri svom ranijem zahtjevu, dokaz o ukupnim primanjima i da se stambena situacija u međuvremenu nije promijenila.

Javni poziv objavljen je na web stranici Fondacije: www.fpb.ba i na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i otvoren je do 10.3.2022. godine.

Bliže informacije mogu se dobiti izravno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.

Zahtjevi za odobrenje kredita mogu se preuzeti u Službi za pitanja branitelja i zajedničke poslove ured broj 7 i 8, navodi se na mrežnoj stranici Općine Tomislavgrad.