Obavijest za pacijente iz Doma zdravlja Livno

Obavijest Doma zdravlja Livno:

Molimo kronične bolesnike da bez stvarne potrebe ne dolaze u Dom zdravlja, nego da telefonski kontaktiraju svoj liječnički tim (u dogovoru će se zakazati pregled ako bude potreban).

MOLIMO VAS DA TERAPIJU NARUČUJETE ISKLJUČIVO TELEFONSKIM PUTEM

VRIJEME ZA NARUČIVANJE 07-19.00 SATI.

Kako smo od ljekarni dobili informaciju da imaju ograničene zalihe lijekova, a zbog trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti osigurati nabavu veće količine, svi pacijenti koji uzimaju tromjesečnu terapiju u travnju mjesecu će dobiti propisanu terapiju samo za jedan mjesec, kako se ne bi dogodilo da pojedini pacijenti ostanu uskraćeni za potrebne lijekove.

RASPOLOŽIVI brojevi telefona:

-034/202-084 (Recepcija, dostupan od 07-19 satI),

-034/201-350 (Higijensko epidemiološka služba, dostupan od 07-15 sati),

-034/208-083 (Plućni dispanzer, dostupan od 07-15 sati)

-034/201-349 (Dječji dispanzer, dostupan od 07-15 sati),

– 034/200-546 – Hitna medicinska pomoć-dostupan 24 sata.

– Psihosocijalna potpora od 07-15 sati, na broj 034 202 084.

U slučaju hitnoće prije dolaska NA HMP, AKO SITUACIJA DOPUŠTA, telefonski kontaktirati hitnu medicinsku pomoć na broj 034 200 546 ili 124.

PORADI INFORMACIJE DA SU GORE NAVEDENI BROJEVI TEŠKO DOSTUPNI, A SHODNO TRENUTNO SLOŽENOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI  – COVID 19 (STRAH, PITANJA PACIJENATA, ITD.), DJELATNICI DOMA ZDRAVLJA LIVNO SVOJE PRIVATNE BROJEVE TELEFONA STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE, ZA EVENTUALNA PITANJA/INFORMACIJE  NAŠIH PACIJENATA:

– dr.med. Ljiljana Mladina, spec.obiteljske medicine – 063/344-000

– dr.med. Marica Tabak, spec.ginekolog – 063/286-020

– dr.med. Ružica Džaja, spec.pedijatar – 063/990-402

– dr. med. Jagoda Huskić, spec. pedijatar – 063/439-358

– Ginekološki dispanzer – 063/237-967

– Ankica Baković, psiholog – Centar za mentalno zdravlje – 063/472-647

– Kristina Krišto, socijalni radnik -Centar za mentalno zdravlje – 063/809-274

– Ljubica Krišto – gl.sestra DZ Livno-Centar za mentalno zdravlje- 063/348-393

– Vesna Konta, gl.sestra Dječjeg dispanzera – 063/475-635

– Blanka Sučić – bacc.sestrinstva – Dječji dispanzer- 063/425-525

– Verica Ćavar, gl.sestra Ginekološkog dispanzera – 063/464-282

– Anela Kasalo Pešić, gl.sestra HMP – 063/237-117

– Magdalena Jolić, gl.sestra Obiteljske medicine – 063/264-365

– Iva Brajko – med.sestra obiteljske med – 063/044-297

– Marina Dolić – med.sestra obiteljske med – 066/000-347

– Emira Šehić – med.sestra Obiteljske med – 063/332-662

– Mladenka Bulić – med.sestra Obiteljske med – 063/848-886

– Branka Penić – med.sestra Obiteljske med – 063/573-162

– Dražena Mihaljević – med.sestra Obiteljske med – 063/892-022

– Tanja Baković, med. sestra – Stomatologija – 063/438-497

– Gordan Mamić, med. tehničar – HMP – 063/854-573

– Ante Šesto, med. tehničar – HMP – 063/903-542

– Domagoj Pašalić, med. tehničar – HMP – 063/803-010

– Ana Marinčić, med. sestra – HMP – 063/585-939