Obavijest za kandidate – test općeg znanja

Mup

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
LIVNO
Povjerenstvo za izbor

Broj:02-03-30-464-232 /22
Dana: 05.05.2022. godine

PREDMET: Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidati koji se nalaze na Konačnoj listi kandidata prihvaćenih za postupak odabira broj: 02-03-30-464-225/22 od 28.04.2022. godine da će se test općeg znanja održati u Srednjoj strukovnoj školi “Silvije Strahimir Kranjčević” u Livnu Ul. Dinarina b.b., (preko puta zelene tržnice), prema niže navedenom redoslijedu

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA U POČETNI ČIN POLICAJAC

I grupa od rednog broja 1. do rednog broja 75.
– dana 10.05.2022. godine (utorak) sa početkom u 14 sati,

II druga grupa od rednog broja 76 .do rednog broja 142.
– dana 10.05.2022. godine (utorak) sa početkom u 15 sati,

 

RASPORED TESTIRANJA U POČETNI ČIN MLAĐI INSPEKTOR
– dana 11.05.2022. godine (srijeda ) sa početkom u 14 sati,

Vrijeme trajanja testa općeg znanja iznosi 30 (trideset) minuta.

Povjerenstvo će prije početka testiranja izvršiti provjeru prisustva kandidata te će biti zatraženo predočavanje osobne iskaznice ili odgovarajuće identifikacijske isprave sa slikom, na osnovu kojeg se može utvrditi identitet u skladu sa zakonom.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti kemijsku/e olovku/e (koja piše plavo).Grafitna olovka nije dozvoljena.

Za vrijeme testiranja nije dopušten
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
– koristiti elektronski uređaj (mobitel, tablet ili slična komunikacijska sredstva),
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
– razgovarati sa ostalim kandidatima niti na drugi način ometati postupak testiranja.

Predsjedavajući i članovi Povjerenstva mogu pojasniti kandidatima sadržaj pojedinih pitanja iz testa.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.

Eliminacijski prag za test općeg znanja određuje se prema razini pristupa:

– za prvu razinu pristupa u čin policajac eliminacijski prag iznosi najmanje 60% od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu – ukupno 30 bodova,
– za drugu razinu pristupa u čin mlađi inspektor eliminacijski prag iznosi najmanje 75 % od maksimalnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu,-ukupno 30 bodova.