Obavijest za kandidate prijavljene na Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
L I V N O
Povjerenstvo za izbor

Broj: 02-03-30-464-215/22
Dana, 17.03.2022. godine

PREDMET: Obavijest za kandidate

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-03-30-464/22 od 17.01.2022. godine, da će na oglasnim pločama u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i na oglasnim pločama Policijskih uprava i Policijskih postaja izvan sjedišta, dana 18.03.2022. godine u 12 sati biti objavljene Lista kandidata prihvaćenih za postupak odabira i Listu kandidata isključenih iz postupka odabira, kako bi kandidati mogli izvršiti uvid u iste.

Obzirom da kandidati koji se nalaze na Listi kandidata isključenih iz postupka odabira imaju pravo izjaviti žalbu na navedenu Listu, to se isti obavještavaju da imaju pravo izvršiti uvid u dokumentaciju koju su dostavili na Javni natječaj u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10, u ured broj 39., dana 21.03.2022. godine i dana 22.03.2022. godine u vremenu od 12:00 sati do 14:00 sati.

POVJERENSTVO ZA IZBOR