Home > Livno > Obavijest za kandidate o održavanju liječničkog pregleda

Obavijest za kandidate o održavanju liječničkog pregleda

PREDMET: Obavijest za kandidate o upućivanju na liječnički pregled

Obavještavaju se kandidati pod rednim brojem 56., 57., i 58. koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova, broj: 02-03-30- 260 /22 od 26.04.2023.godine da će se liječnički pregled obaviti:

• dana 26.06.2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 07:15 sati u Poliklinici „VITALIS” u Mostaru, Ulica Vukovarska b.b

Više informacija u PDF dokumentu u privitku: Liječnički.pdf

Mupk10