Obavijest za kandidate o objavi listi

Mup

Obavještavaju se kandidati da će dana 05.07.2022. godine u 13,00 sati, na oglasnim pločama u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i na oglasnim pločama Policijskih uprava i Policijskih postaja izvan sjedišta, biti objavljene niže navedene liste:

– Lista uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine,

– Lista kandidata koji su isključeni iz postupka odabira na temelju rezultata testiranja broj: 02-03-30-464-267/22 od 29.06.2022. godine,

– Lista kandidata koji nisu pristupili testiranju broj: 02-03-30-464-268/22 od 29.06.2022. godine i

– Lista odabranih kandidata za upućivanje na liječnički pregled broj: 02-03/1-30-464-270/22 od 30.06.2022. godine.

POVJERENSTVO ZA IZBOR