Obavijest vlasnicima/suvlasnicima objekata i stanarima grada Livna

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

GRAD LIVNO

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove ikatastar nekretnina

Livno

Broj: 05-27-1611/20

Datum: 8.7.2020. god.

Obavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada da Grad Livno putem izvođača radova, odabranog javnim natječajem, započinje označavanje objekata i zgrada postavljanjem pločica s kućnim brojevima na trgovima i ulicama u naseljenom mjestu Livnu kako slijedi:

  • dana 9. srpnja 2020. god. na Trgu Branitelja Livna i Trgu kralja Tomislava,
  • dana 10. srpnja 2020. god. u Ulici kneza Mutimira,
  • dana 11. srpnja 2020. god. u Ulici Gabrijela Jurkića.

Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva te  predstavnici stanara u zgradama budu nazočni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje u svezi postavljanja navedenih pločica.

O označavanju ostalih trgova i ulica vlasnici/suvlasnici objekata i stanari zgrada bit će pravovremeno obavještavani putem lokalnih radiopostaja i službene web stranice Grada Livna.

Pomoćnica gradonačelnika

Ljiljana Marelja, dipl. iur.