Obavijest roditeljima o održavanju roditeljskog sastanka

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obavještava sve roditelje (skrbnike) koji su prijavili djecu na javni poziv za prijem i upis djece u okviru realiziranja projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje“ da u utorak 27. studenog 2018. godine u 12:00 sati dođu na roditeljski sastanak na kojem će se s odgajateljicama dogovoriti o svim bitnim detaljima vezanim za početak projekta.

Isto tako, napominjemo roditeljima (skrbnicima) da navedenog dana ne dovode djecu.

Roditeljski sastanak bit će održan na sljedećim lokacijama:

– LIVNO: OŠ „ Fra Lovro Karaula“ Livno,Škola u Orguzu, Škola u Podhumu, Škola u Zabrišću.
– TOMISLAVGRAD: Gimnazija „Marka Marulića“ Tomislavgrad, Škola u Kongori, Škola u Šujici, Škola u Bukovici, Škola u Grabovici, Škola u Stipanićima.
– KUPRES: OŠ „ Fra Miroslava Džaje“ Kupres
– BOSANSKO GRAHOVO: OŠ „Grahovo“ Bosansko Grahovo
– DRVAR: OŠ „Drvar“ Drvar
– GLAMOČ: OŠ „Glamoč“ Glamoč