Home > Livno > Obavijest o prijavi držanja i uzgoju pčela

Obavijest o prijavi držanja i uzgoju pčela

Obavijest_o_prijavi_pčela.jpg

zahtjev_za_smještaj_pčela.docx

IZJAVA_ZA_DRŽANJE_PČELA.docx

Svu potrebnu dokumentaciju skupa sa zahtjevom možete slati na mail adresu: poljoprivreda@opcinakupres.ba

Kupreski radio