Obavijest o izlaganju za KO Bila

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Bila, imenovano rješenjem Gradskog vijeća Grada Livna broj: 01-02-2753/18 od 20.11.2018. objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Bila. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

JAVNI OGLAS BILA.doc[ ]29 kB