Obavijest Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije o postupanju za provođenje obveznih mjera zdravstvene zaštite životinja

Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i njihovoj provedbi, koje donosi Ured za
veterinarstvo Bosne i Hercegovine te Naputkom o provedbi mjera za otklanjanje
i sprječavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja koje donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za tekuću godinu, propisane su obveze vlasnika životinja kao i obveze veterinarskih organizacija koje provode navedene mjere.

U cilju realizacije propisanih mjera zdravstvene zaštite životinja vlasnici/držatelji životinja (korisnici
usluga) i veterinarske stanice dužni su postupati po sljedećima uputama:

 • Vlasnici/korisnici životinja dužni su osigurati uvjete kako bi veterinarske stanice
  mogle provesti propisane mjere na imanju;
 • Veterinarske stanice su obvezne kod svih vlasnika/držatelja životinja provesti sve
  propisane mjere na svim životinjama na posjedu u roku određenom Programom mjera
  zdravstvene zaštite životinja i Naputkom o provedbi mjera;
 • Veterinarska stanica koja prestaje obavljati veterinarsku djelatnost dužna je sve
  korisnike usluga izvijestiti o prestanku rada najmanje 30 dana od dana prestanka rada;
 • Korisnici usluga veterinarske stanice, koja je prestala obavljati djelatnost, dužni su
  izvršiti prijavu kod veterinarskih stanica koje obavljaju djelatnost na području
  Hercegbosanske županije;
 • Korisnici usluga veterinarske stanice, vrše odabir veterinarskih stanica sukladno
  Odluci o određivanju područja djelovanja koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede,
  vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije;
 • Za svaku promjenu korisnika usluga veterinarske stanice su dužne postupati po Odluci
  ovog Ministarstva.
  Odluku o određivanju područja djelovanja možete preuzeti na službenoj stranici Vlade HBŽ