Obavijest Ministarstva financija Hercegbosanske županije

Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine prihvatila je Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije Zaključkom broj: 01-02-71.2/21, uz konstataciju da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, utvrdila je javnu raspravu o istom u trajanju od 90 dana, te da će javnu raspravu o Nacrtu Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije provesti Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.

Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Hercegbosanske županije, Ministarstvo financija Hercegbosanske županije uputilo je u javnu raspravu Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije.

Javna rasprava će trajati od 29.11.2021. do 28.02.2022. godine.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije učesnici javne rasprave mogu dostaviti na adresu Ministarstva financija Hercegbosanske županije, kralja Zvonimira b.b. 80240 Tomislavgrad ili putem elektronske pošte na adresu: min.fin.hbz.tomislavgrad@tel.net.ba.  najkasnije do 28.02. 2022. godine.

Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije možete preuzeti OVDJE