Obavijest korisnicima lovišta u HBŽ

Budući da svakodnevno pristižu upiti oko dodjele lovišta lovačkim udrugama na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava sve korisnike lovišta da je  na temelju članka 37. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/19) raspisalo Javni poziv za  dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području Hercegbosanske županije kako bi korisnici lovišta dobili lovišta na desetogodišnji zakup.

Navedeni Poziv je objavljen dana 12. rujna 2019. godine na službenim Web stranicama Vlade Hercegbosanske županije i na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa krajnjim rokom za dostavu ponuda od 15 dana od dana objave istog,  odnosno do 27. rujna 2019. godine.

Najpovoljniji ponuđači su izabrani još prije 7-8 mjeseci i  Prijedlog odluke o dodjeli sportskogospodarskih lovišta sa svim pozitivnim mišljenjima poslan na Vladu Hercegbosanske županije. 

Iz nama nepoznatih razloga  Vlada HBŽ još nije donijela odluku o dodjeli lovišta na način opisan u članku 37.a Zakona o lovstvu (Službene novine Federacije BiH, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), te je iz toga razloga onemogućen lov i upravljanje lovišta na štetu korisnika unutar naše županije. 

Odgađanje rješavanja ovog problema oko dodjele lovišta korisnicima lovišta HBŽ smatramo „neosnovanim“ činom, na taj način se dovodi u pitanje mogućnost implementacije Zakona o lovstvu FBiH, te se ujedno nanosi šteta svim korisnicima lovišta jer se na taj način zanemaruju prava naših lovačkih udruga koje su po svim zakonskim propisima predale ponude a tako i dobile lovišta na razdoblje od 10. godina.

Iz toga razloga Vam napominjemo da se za sva pitanja vezano za Javni poziv za dodjelu sportskogospodarskih lovišta obratite Vladi HBŽ kako bi dobili odgovore na pitanja u svezi odugovlačenja okončanja Javnog poziva budući da je prva godina zakupa trebala početi od 01. travnja 2020. godine. 

Ministarstvo PVŠ HBŽ će napraviti privremeno rješenje u cilju zaštite lovišta i divljači u korist lokalnih lovačkih udruga na način da će im dati privremeni Ugovor do okončanja natječajne procedure odnosno donošenja odluke Vlade HBŽ.

    S poštovanjem.