Home > Livno > OBAVIJEST, ČEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA – “Centar Livanjskog sira”

OBAVIJEST, ČEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA – “Centar Livanjskog sira”

Češka razvojna agencija objavljuje u skladu sa Zakonom o inozemnoj razvojnoj suradnji i o humanitarnoj pomoći koja se daje u inozemstvo te o izmjeni povezanih zakona (br. 151/2010 Zbirke zakona) i sa Odlukom Vlade br. 468 od 21. juna 2017. u vezi inozemne razvojne suradnje u 2018. godini i srednjoročnom planu njenog financiranja do 2020. godine

javnu nabavku malog obima

„Centar Livanjskog sira – adaptacija i uređenje prostora – Bosna i Hercegovina“

U privitku se nalazi Tenderska dokumentacija

Prilog:
Download this file (Tender Notice_Livno.pdf)Tender Notice_Livno.pdf [ ] 1241 kB