Obavijest biračima

Gradsko izborno povjerenstvo Livno, obavještava birače čije se ime nalazi na Izvodu iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje na redovnim biračkim mjestima, a koji su pozitivni na COVID-19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog tijela o obaveznoj izolaciji, kako svoje biračko pravo mogu ostvariti putem Posebnog mobilnog tima, a u skladu sa člankom 24e. Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 36/20, 63/20, 70/20 i 80/20).

Da bi ostvario svoje biračko pravo, birač je dužan najkasnije do 12.11.2020. godine (72 sata prije izbora) osobno ili putem druge osobe dostaviti zahtjev za glasanje putem Posebnog mobilnog tima, zajedno s medicinskim nalazom koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog tijela kojim mu je određena izolacija.

Ukoliko birač ne posjeduje medicinski nalaz ili akt nadležnog tijela kojim mu je određena izolacija, osnovanost zahtjeva će se cijeniti uvidom u službene evidencije nadležnih koje se po zahtjevu dostavljaju Gradskom izbornom povjerenstvu.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon 12.11.2020. godine, Zahtjev za glasovanje je dužan dostaviti najkasnije 15.11.2020. godine do 09:00 sati.

Zahtjev za glasovanje (Obrazac zahtjeva u prilogu), te medicinski nalaz i/ili akt nadležnog tijela (ukoliko birač iste posjeduje) Gradskom izbornom povjerenstvu Livno može se dostaviti:

– putem e-maila: gip@livno.ba

– izravno Gradskom izbornom povjerenstvu

Dostaviti:                                                       GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO LIVNO

1. Oglasna ploča Grada Livna                                      

2. web stranica Grada Livna                                     Boženko Mamuza, predsjednik

3. pismohrana              

Detalji OVDJE.