Novinarska sekcija OŠ “Fra Lovro Karaula”: Razgovor s izvršnom direktoricom DUGA-e

Naša škola odavno surađuje s Društvom ujedinjenih građanskih inicijativa, poznatom kao DUGA i iz te suradnje izrodilo se puno rezultata, osobito onih s područja inkluzije djece s poteškoćama u razvoju. Zbog tih vrijednih razloga razgovarali smo s izvršnom direktoricom DUGA-e Ankom Izetbegović te joj se zahvaljujemo na odvojenom vremenu.

  1. Što znači i predstavlja naziv DUGA?

DUGA je akronim za  Društvo ujedninjenih građanskih akcija, organizaciju  koja okuplja pojedince iz različitih profesionalnih oblasti s ciljem dijeljenja istih vrijednosti u društvu koje podržava razvoj svakog djeteta, njegovo uključivanje u zajednicu s vršnjacima od perioda ranog rasta i razvoja do zrele dobi uz podršku sustava i stručnih organizacija i pojedinaca.

Udruženje “DUGA” djeluje više od dva desetljeća u zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Rad udruženja je usmjeren na pružanje podrške djeci i mladima u okruženju koje omogućava razvoj njihovih vještina i identifikaciju njihovih potencijala kako bi ih potaknuli da aktivno sudjeluju u životu zajednice. Značajan je doprinos DUGE u sistemskim rješenjima u oblasti inkluzivnog obrazovanja kroz edukacijsko rehabilitacijsku podršku djeci i mladima, provođenje istraživanja, predlaganje amandmana na zakone, izradu podzakonskih akata, akcijskih planova, obuku odgajatelja, nastavnika, roditelja i predstavnika lokalnih zajednica u BiH.

Udruženje „DUGA“ je jedan od promotora principa inkluzivnosti i otvorenih zajednica koje uvažavaju potrebe svakog djeteta. Opredijeljeni smo za stvaranje okruženja u kojem će svako dijete dobiti priliku da raste i razvija se u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima. Razvili smo vlastite programe obuke za nastavnike/ce, roditelje i predstavnika/ce lokalne zajednice iz područja obrazovne inkluzije.

Više od 5000 djece i 8000 nastavnika i roditelja su bili korisnici naših programa i usluga.

  1. Koliko dugo ste u DUGI?

U DUGI sam od njenog osnivanja 1999. godine a i ranije od 1994. kada se krenulo s idejom osnivanja Savjetovališta za djecu i mlade u Sarajevu koje bi bilo mjesto u zajednici u kojem bi mladi mogli razvijati različite socijalne vještine te dobiti odgovarajuću stručnu podršku. Od te inicijalne ideje do danas učestvovala sam u kreiranju i implementiraju različitih programa za djecu i mlade s ciljem osnaživanja njihovih akademskih i socijalnih vještina kako bi bili spremni zakoračiti u svijet odraslih i pronaći svoje mjesto na otvorenom tržištu rada.

U skoro 25 godina rada, imala sam priliku upoznati sjajne mlade osobe, predane i odgovorne nastavnike, svjedočiti suradničkom vođenju. Naša misija ne bila uspješna bez pojedinaca, organizacija i škola koje su dijelile vrijednosti inkluzije.

  1. Jeste li odabrali našu školu za suradnju ili je škola odabrala vas?

Mislim da smo se mi prepoznali, stvorila se sinergija koja je rezultirala dugogodišnjom suradnjom i prijateljstvom. Osnovna škola „Fra Lovro Karaulaˮ je bila jedna od pionira u promicanju inkluzije u odgoju i obrazovanju s posebnim fokusom na uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Škola je pokazala inicijativu i zainteresiranost za „pilotiranje“ modela inkluzije djece s teškoćama u razvoju stvarajući optimalno okruženje za razvoj svakog djeteta.

  1. Realizirali ste nekoliko važnih projekata te veliki broj inkluzivnih radionica i treninga. Možete li izdvojiti neke koje su vama bili posebni?

Svi naši treninzi i obuke su odgovarali na potrebe djece i nastavnika u okruženju i vremenu u kojem su radili i djelovali. Početke naše suradnje su karatkerizirale obuke za nastavnike koje su u fokusu imale podizanje svijesti o značaju inkluzivnog obrazovanja te razvoj vještina kod nastavnika za izradu individualnih edukativnih planova za djecu s teškoćama u razvoju.

Kako smo i mi rasli s idejom inkluzije, tako se stvorila potreba za osmišljavanjem programa koji su uključivali svako dijete, nastavnika i roditelja. Vjerujemo da upravo ovakvi programi doprinose kvalitetnom življenju inkluzivnih vrijednosti u školi i u zajednici općenito.

  1. Je li program inkluzije napredovao od svojih početaka i u kojim primjerima se to očituje?

Inkluzivno obrazovanje je dobilo zakonski okvir i uporište u međunarodnoj legislativi koji omogućava obrazovnim vlastima uspostavljanje mehanizma za uključivanje djece iz marginaliziranih skupina u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Iako ima još dosta prepreka u ostvarivanju  prava djece na obrazovanje, uspjeli smo kroz uspješne priče (kakve imate i u vašoj školi) osnažiti ideju da djeci trebaju vršnjaci, zajednički prostori za učenje i druženje.

Sve više je primjera dobrih i uspješnih praksi iz škola koje pokazuju vještine i znanja nastavnika da razumije različite potrebe djece, stvara partnerstvo s obitelji, surađuje s drugima i stalno se profesionalno razvija.

  1. Kakva je suradnja naše škole s DUGOM iz vaše perspektive?

Činjenica da smo toliko godina zajedno je najbolji pokazatelj otvorenosti škole za nove ideje i metodologije koje mogu osvježiti nastavničku praksu i doprinjeti razumijevanju potreba djece i odraslih u promjenjivom i zahtjevnom svijetu tehnološkog i pedagoškog razvoja.

  1. Koje projekte planirate realizirati u skoroj budućnosti?

Trenutno smo u Udruženju fokusirani na programe podrške djeci iz osjetljivih skupina (djeca i socijalno depriviranih obitelji, djeca Romi, djeca s teškoćama u razvoju) u uključivanju u predškolski sustav odgoja i obrazovanja. Radeći dugo godina s osnovnim školama spoznali smo da bi se mnogi problemi mogli izbjeći kada bi se struktuirano radilo s djecom predškolskog uzrasta u smislu njihovog uključivanja  u programe ranog učenja te u različite servise podrške (logoterapija, edukacija-rehabilitacija).

Uz podršku naših međunarodnih partnera te u suradnji s obrazovnim vlastima i predškolskim ustanovama realiziramo različite aktivnosti od edukacije-rehabilitacije, obuka i radionica za odgajatelje i roditelje do nabavke odjeće i obuće za djecu do osiguravanja boravka u vrtiću i organizacije transporta za djecu. U svim našim aktivnostima se rukovodimo principim inkluzivnosti.

  1. Trenutno surađujete s našom logopedicom Marijanom Perković. Recite o kakvoj suradnji je riječ?

Na inicijativu odgajatelja, gospođa Marijana Perković realizira program obuke iz metodologije Ples pisanja koja je namjenjena djeci predškolske dobi uzrasta od 4 do 6 godina. Na kreativan i zanimljiv način odgajatelji usvajaju nove vještine rada s djecom koju pripremaju za tranziciju u sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

  1. U ovakvim projektim je nemoguće reći da vam je ovo samo posao. Slažete li se?

Radi se o društvenom angažmanu koji se trebao profesionalizirati jer pružamo usluge djeci i odraslima koje zahtijevaju kvalitet i standard. Ne mogu reći da idem na posao jer se ne radi o poslu. Vjerujem da svojim djelovanjem skromno utječem na poboljšanje usluga za djecu iz marginaliziranih grupa. Ovaj rad daje smisao i svrhu mom osobnom i profesonalnom radu i postojanju.

  1. Koliko se osobno dajete novim idejama s obzirom da je riječ o ranjivoj skupini u društvu, djeci s posebnim potrebama?

S obzirom da društvo nema kapacitet da u potpunosti zadovolji potrebe djece iz ranjivih skupina, otvara se ogroman prostor za kreativno djelovanje pojedinaca i organizacija koje mogu poboljšati položaj djece kroz dodatne usluge i aktivnosti. Mi smo u DUGI prepoznali našu ulogu kao organizacija koja s jedne strane može biti inicijator novih ideja i aktivnosti a s druge strane pružati nedostajuće usluge u sistemu.

Razgovarale članice Novinarske sekcije OŠ „Fra Lovro Karaulaˮ Livno