Home > BiH > Novi prijedlog da osobe s invaliditetom umjesto 403 KM imaju naknadu od 700 KM

Novi prijedlog da osobe s invaliditetom umjesto 403 KM imaju naknadu od 700 KM

Po predloženom novom zakonu, osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH mogle bi imati ukupno maksimalni iznos naknade od 700 KM, umjesto dosadašnje 403 KM.

Potvrdio je to federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon što je danas taj novi zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u vidu nacrta usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Budući da je Nacrt prihvatio ranije Zastupnički dom upućen je u javnu raspravu.

Ispravljena nepravda

Ovim zakonskim rješenjem djelomično ispravljamo višegodišnju nepravdu prema osobama sa invaliditetom jer se njihove naknade nisu povećavale posljednjih 13 godina u odnosu na skupine ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata čije su naknade nekoliko navrata uvećavane.

Tako smo predložili da osnovica za izračun njihovih naknada iznosi 80 posto najniže cijene rada, kazao je novinarima Drljača.

Naglašava da bi prema novom zakonu visina osobne invalidnine za prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 posto“ naknada bila 40 posto od osnovice i iznosila bi oko 190 KM, a za drugu kategoriju (oštećenje organizma 90 posto) naknada je 30 posto osnovice, što znači da bi iznosila 143 KM.

Dodatak za njegu

Dodatak za njegu i pomoć prve grupe kad osoba ne može samostalno obavljati osnovne životne potrebe je 100 posto od osnovice – 476 KM, a druga grupa kad djelomično može obavljati osnovne životne potrebe je 50 posto od osnovice 238 KM.

Ortopedski dodatak je sedam posto od osnovice to jest 37 KM mjesečno, istaknuo je Drljača.

Podsjetio je da je važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom promijenjen sedam puta i da je u „dobrom dijelu prevaziđen“.

Zato se, umjesto tog Zakona, pristupilo izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom, kojim se uređuju pitanja zaštite osoba sa invaliditetom.

Za provedbu ovog zakona u federalnom budžetu potrebno je kroz rebalans budžeta osigurati dodatnih više od 70 milijuna KM, a do kraja godine 118 milijuna KM, naveo je Drljača.

(www.jabuka.tv)