Novi javni pozivi za prerađivačke kapacitete i interventna mjera podrške

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery.
  Javni poziv za mjeru potpore za ublažavanje negativnog utjecaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje financira Europska unija, u srijedu, 28. prosinca, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ublažavanje negativnog utjecaja poremećaja na tržištu i klime. promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.Ciljevi ovog poziva su doprinijeti ublažavanju negativnih poremećaja na tržištu sirovina tijekom 2022. godine u sektoru poljoprivrede i prehrane u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinijeti ublažavanju klime. promjena na poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na Trgovina.Mjera interventne potpore provodit će se kroz financijsku potporu za nabavu mineralnih gnojiva (NPK, KAN i UREA), financijsku potporu za nabavu sustava za navodnjavanje te financijsku potporu za zaštitu od mraza. 

  Tko se može prijaviti na ovaj javni poziv?

  Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su mikro, mali i srednji poduzetnici i/ili zadruge s uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača (u daljnjem tekstu kooperanti) koji se bave proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili stavljanjem na tržište svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda.

  U okviru ovog javnog poziva na  raspolaganju je 2 milijuna KM , a iznos potpore po podnositelju može biti od 15.000 KM do maksimalno 300.000 KM, dok iznos potpore po podizvođaču može biti od 1.500 KM do 8.000 KM. Za svaki projekt prijavitelj mora osigurati sufinanciranje ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od najmanje 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. Zatraženo sufinanciranje prijavitelj može osigurati iz vlastitih sredstava ili sudjelovanjem kooperanata. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru potpore koju projekti daju je 75% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, odnosno minimalno 15.000 KM odnosno maksimalno 300.000 KM po predloženom projektu.

  Prijave se mogu podnositi od 15. siječnja 2023. godine. godine, dok je rok za prijave 28. veljače 2023. godine. godine, do 15:00 sati.

  Kako se prijaviti?
  Korak 1: Pročitajte dokument  Upute za prijavitelje  koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

  Korak 2: Preuzmite popratnu dokumentaciju za prijavu na javni poziv
  1 – Prijavni obrazac – prijavitelj
  1 – Prijavni obrazac – partneri
  2 – Proračun 3 – Struktura potpore 3 – Pismo namjere o sufinanciranju – prijavitelj 4 – Kontrolna lista 5 – UN Global Načela 6 – Izjava o povezanoj strani

  Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za dostavu prijava  https://javnipoziv.undp.ba/   kojeg osigurava EU4AGRI projekt. Slanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax, itd.)  nije prihvatljivo i prijave podnesene na ovaj način neće se razmatrati. 

  Prva online informativna sesija održat će se putem  Facebook  stranice  projekta EU4AGRI , a vrijeme informativne sesije bit će naknadno objavljeno.

  Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem obrasca za upite na web stranici projekta  javnipoziv.undp.ba .  u periodu od 15.01.2023. do 20.02.2023. godine. Na sva pitanja koja pristignu prije ili nakon navedenog roka nećemo odgovoriti. 

  U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih učinaka pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambene tvrtke i operatere ruralnog turizma, te osiguravanju kontinuiteta njihovog poslovanja, dok kroz EU4BusinessRecovery utječe na smanjenje posljedice pandemije na poljoprivredne i turističke tvrtke, mikro, mala i srednja poduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 28 milijuna eura.

 2. Javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekata EU4AGRI i EU4AGRI Recovery:  Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.   Projekti EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery raspisuju novi Javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vrijedan 5 milijuna KM.Ovaj javni poziv, kao i smjernice za potencijalne prijavitelje, isključivo se odnose na mjeru potpore u prerađivačkim kapacitetima poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili poboljšanje postojećih proizvoda, marketinških alata. , te osiguravanje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.Tko se može prijaviti?Obrti, poduzetnici, zadruge i trgovačka društva, mikro, mala i srednja poduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se odnose isključivo na proizvodnju  proizvoda za ljudsku prehranu  i unutar sektora: prerada voća, prerada gljiva, ljekovito bilje, ljekovito bilje , vinarstvo i prerada maslina, prerada povrća, prerada mlijeka, prerada meda, prerada mesa, prerada jaja, prerada i konzerviranje ribe, prerada žitarica te proizvodnja gotove hrane i jela.Na ovaj javni poziv prijavitelji mogu podnijeti samo jednu prijavu . Prijave za projekte definirane ovim javnim pozivom prijavitelji mogu podnositi isključivo samostalno. Prijave više prijavitelja unutar jednog prijedloga neće se uzimati u obzir. Podnositelji su odgovorni za realizaciju projekta, uključujući i financijske obveze.Neprihvatljivim prijaviteljem smatraju se podnositelji zahtjeva koji su u prethodnom razdoblju koristili financijsku potporu kroz mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru financiranu od strane EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery).

  Sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje opravdanih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom) .

  Maksimalni iznos tražene financijske potpore za projekte koji spadaju u LOT1 ne može biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznos tražene financijske potpore za projekte koji spadaju u LOT2 mora biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a) .

  Iznos obveznog financijskog sudjelovanja prijavitelja (odnosi se na oba LOT-a) iznosi 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinanciranje mora biti novčano , a sudjelovanje bilo koje druge vrste neće se uzimati u obzir.

  Značajna razlika u odnosu na prethodno objavljeni Javni poziv za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava za mjeru potpore za ulaganja u prerađivačke kapacitete i plasman poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je:

  • Rok za dostavu građevinske dozvole (ukoliko je relevantna) je pomaknut i vezan uz prvi zahtjev za isplatu korisniku (u slučaju da se odobri financijska potpora).
  • Potvrde o nepostojanju poreznih dugova, te potvrde o nepostojanju blokade računa zamijenjene  su Izjavom podnositelja zahtjeva  (u trenutku podnošenja zahtjeva). Potvrde nadležnih institucija dostavljaju se naknadno, prilikom potpisivanja Ugovora o novčanoj potpori.
  • Poslovni plan se ocjenjuje na temelju financijskih i nefinancijskih pokazatelja, au ocjeni financijskih pokazatelja izravni (učinci ulaganja na sektor u kojem se provodi) i neizravni (učinci ulaganja na druge prihvatljive sektore) u kojem podnositelj zahtjeva posluje) koriste se učinci ulaganja.

  Prijave se mogu podnositi od 15. siječnja 2023. godine, dok je rok za prijavu 6. ožujka 2023. godine do 15.00 sati.  Prijave podnesene drugim kanalima (mail ili email) neće se razmatrati.

  Kako se prijaviti na javni poziv?

  Korak 1: Pročitajte dokument  Upute za prijavitelje  koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave.

  Korak 2: Popratna dokumentacija za prijavu na javni poziv:

  Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za dostavu prijava  https://javnipoziv.undp.ba/   kojeg osigurava EU4AGRI projekt. Slanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax, itd.)  nije prihvatljivo i prijave podnesene na ovaj način neće se razmatrati. 

  Prva online informativna sesija održat će se putem  Facebook  stranice  projekta EU4AGRI ,  a vrijeme informativne sesije bit će naknadno objavljeno.

  Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem obrasca za upite na web stranici projekta  javnipoziv.undp.ba .  u periodu od 15.01.2023 do 28.02.2023. godina . Na sva pitanja koja pristignu prije ili nakon navedenog roka nećemo odgovoriti. 

  U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih učinaka pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambene tvrtke i operatere ruralnog turizma, te osiguravanju kontinuiteta njihovog poslovanja, dok kroz EU4BusinessRecovery utječe na smanjenje posljedice pandemije na poljoprivredne i turističke tvrtke, mikro, mala i srednja poduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 28 milijuna eura.

  Oba javna poziva već su objavljena početkom ove godine, ali nove verzije poziva uključuju određene izmjene i dopune koje bi trebale uvelike olakšati proces podnošenja zahtjeva (npr. građevinsku dozvolu moguće je predati i kasnije, odnosno prije uplate sredstava, a ne tijekom podnošenja zahtjeva opravdanost učinaka investicije promatra se kroz financijske i nefinancijske učinke na sektor za koji se prijavljuje ali i druge sektore koji su prihvatljivi sukladno smjernicama javnog poziva i sl.).