Nove zapovijedi Kriznog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana Izvanredna sjednica Kriznog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije.
Na sjednici su donesene sljedeće zapovijedi:

 1. Zapovijeda se obustava javnog, linijskog i izvanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom
  prijevozu na području Hercegbosanske županije. Od toga se izuzimaju registrirani taxi
  prijevoznici putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju
  minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska i rukavice) i obvezno provođenje dezinfekcije
  nakon svake izvršene usluge. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo
  unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i primjenjuje se od 20. ožujka 2020. do 31.
  ožujka 2020. godine.
 2. Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim osobama ribolov na svim ribolovnim vodama na
  području Hercegbosanske županije u cilju provođenja izvanrednih mjera za sprječavanje i
  suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spašavanja stanovništva od pandemije korona virusa.
  Za nepridržavanje ove mjere izriče se kazna od 1000,00 KM, a za provođenje i nadzor ove
  Zapovijedi zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije,
  Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i Ministarstvo poljoprivrede,
  vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom
  donošenja i primjenjuje se do daljnjega.
 3. Zapovijeda se općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove
  (šator, kontejner ili drugi prikladan prostor) sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u
  zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite. Ova Zapovijed stupa na snagu danom
  donošenja i primjenjuje se do 31. ožujka 2020. godine.
 4. Zadužuje se Ministarstvo financija Hercegbosanske županije da do 24. ožujka 2020. godine
  do 16 sati dostavi Prijedlog proračuna Hercegbosanske županije Vladi Hercegbosanske
  županije kako bi Vlada utvrdila prijedlog Proračuna, te isti uputila u Skupštinu
  Hercegbosanske županije radi žurnog usvajanja istog zbog novonastale situacije prouzročene
  pojavom korona virusa (COVID-19), te proglašenje nesreće na području Hercegbosanske
  županije. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.