Home > Livno > Nove odluke Vlade HBŽ

Nove odluke Vlade HBŽ

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 32. sjednici razmatrala je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2021. godinu i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2021. godinu, te uputila na daljnje postupanje u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je donijela Rješenje o razrješenju ravnatelja policije/policijskog komesara i Rješenje o oduzimanju čina generalnog inspektora policije Ilije Jakića iz Tomislavgrada u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, s danom 16. studenoga 2021. godine, zbog isteka mandata. Doneseno je Rješenje o obavljanju poslova ravnatelja policije/policijskog komesara. Načelnik sektora uniformirane policije, Mario Pavlinović iz Livna obavljat će i  poslove  ravnatelja policije/policijskog komesara u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije do trenutka izbora novog ravnatelja policije/policijskog komesara. Vlada je donijela i Rješenje o visini naknade članovima Ureda za pritužbe javnosti.

Tijekom sjednice  donesena je Odluka o razrješenju dužnosti ravnateljice Srednje škole Drvar, Dijane Vještica – Karanović. Također, donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice  Srednje škole Drvar, Dijane Vještica – Karanović, profesor srpskog jezika i književnosti.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i donijela Rješenje  o imenovanju članova privremenog Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije, te nakon razmatranja donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa za izbor predsjednika i  članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje  Hercegbosanske županije .

Donesena je Odluka  o dodjeli sportskogospodarskih lovišta u zakup, te Odluka kojom se odobravaju financijska sredstva gospodarskom društvu „MALI RANČ“ d.o.o. Drvar, Šipovljani bb, kao financijska pomoć u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM za kupovinu hrane za stoku, u svrhu održavanja poljoprivredne proizvodnje.

Na sjednici doneseno je Rješenje o isplati naknade kojim se odobrava članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, isplata naknade za obavljen rad, analizu  i procjenu nastale štete kao posljedice prirodne nepogode u siječnju i veljači 2021. godine u općini Bosansko Grahovo, u visini naknade sukladno sudjelovanju na radnim sastancima.

Razmatrana je i donesena Odluka kojom se daje suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za realiziranje sredstava u svrhu provedbe postupka Izravnog sporazuma za nabavu informatičke računalne opreme u ukupnom iznosu od 3.500,00 KM. Također nakon razmatranja donijeta je i Odluka kojom se daje suglasnost Općinskom sudu Livno za realizaciju sredstava u ukupnom iznosu od 6,996,60 KM. Donesena je i Odluka kojom se daje  suglasnost Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ za utrošak kapitalnih sredstava u svrhu nabavke sedam televizora za dječje vrtiće na prostoru Hercegbosanske županije i nabavke mobilnog telefona za projektni tim, u okviru projekta HEPSC – Zdrava prehrana predškolske djece u ukupnom iznosu od 4.930,00 KM.

U dijelu sjednice, također je donijeta Odluka kojom se daje suglasnost proračunskom korisniku Srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević Livno za realizaciju kapitalnih izdataka u ukupnom iznosu od 24.830,00 KM i nabava opreme – uredska u iznosu od 25.000,00 KM sve to kao proračunska sredstva utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku  kojom ne prihvaća zahtjev – zamolbu gospodarskog društva Brodograđevna industrija Split d.d., zastupanog po punomoćnicima odvjetnicima A. Đugum i L. Popara, kojim se traži brisanje upisane zabilježbe ograničenja raspolaganja do 15% glasačkih prava/udjela gospodarskog društva Brodograđevna industrija Split d.d. kao suvlasnika gospodarskog društva ”Kamen-dent” d.o.o. – Koncesionara. Vlada je donijela je Zaključak kojim zadužuje i nalaže Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije da pokrene postupak analize i eventualnog usklađivanja koordinata koncesijskog polja s Odlukom o uvjetima i lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana Općine Tomislavgrad, sve to po koncesijskom predmetu ”KAMEN-DENT” d.o.o. Mostar, pri čemu se isto korigiranje i/ili usklađivanje prioritetno odnosi na naknadno dodijeljene koncesije ili započete koncesijske postupke. Također donesen je i Zaključak  kojim Vlada Hercegbosanske županije zadužuje i nalaže Županijskom javnom pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije da:

podnosi adekvatne akte i pokreće postupke pred mjerodavnim tijelima, sve to radi zaštite imovine, imovinskih prava i obveza Hercegbosanske županije kao i njenih prirodnih dobara, pritom podrazumijevajući, ali i ne ograničavajući se na:

-pokretanje parničnog postupka za utvrđivanjem ništavosti prijenosa udjela s pripadajućim postupcima utvrđivanja ništavosti međusobnih ugovorenih prava i obveza (članova društva),

-pokretanjem adekvatnih registarskih postupaka i

-poduzimanjem drugih zakonom propisanih pravnih instrumenata i instituta,

-u predmetne postupke uključiti i relevantna i meritorna tijela Hercegbosanske županije koja sukladno propisima i svojim mjerodavnostima trebaju sudjelovati u predmetnim postupcima (mišljenja i drugo).

Vlada HBŽ