Home > Županija > Nova školska godina 2018.-2019. na području Hercegbosanske županije počinje u ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine

Nova školska godina 2018.-2019. na području Hercegbosanske županije počinje u ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine

U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije, kao i u glazbenim školama u Livnu i Tomislavgradu te Centru za djecu s teškoćama u razvoju „Nova nada“ u Tomislavgradu počinje nastava u novoj školskoj godini 2018.-2019.

U cilju pripreme početka nastave i njene organizacije ovaj tjedan održani su u resornom ministarstvu županije sastanci s ravnateljima škola na kojima se razgovaralo o pripremama za novu školsku godinu, organizaciji nastave, kadrovima i udžbenicima. Prema informacijama koje smo dobili u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije sve škole organizacijski su spremne za početak nove školske godine uz napomenu da u jednom broju škola traju završni građevinski radovi. Međutim, ukoliko ti radovi ne budu okončani u planiranom roku škole će na vrijeme obavijestiti o mogućem prolongiranju početka nove školske godine.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i za novu školsku 2018.-2019. godinu na vrijeme je osiguralo besplatne udžbenike za učenike prvih razreda osnovnih škola i za socijalno ugrožene učenike petih razreda osnovnih škola na području Hercegbosanske županije. U resornom ministarstvu naglašavaju da u uporabi u nastavnom procesu ostaju udžbenici iz prošle godine u svim osnovnim i srednjim školama. Također Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije osiguralo je i sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na prostoru Hercegbosanske županije u iznosu od 450.000,00 KM, te je osiguralo i sredstva za rad asistenata u školama s djecom s teškoćama u razvoju u novoj školskoj godini.

Iz Ministarstva obavještavaju da je u novu školsku godinu 2018.-2019. godina upisano 420 učenika u prve razrede osnovnih škola u Hercegbosanskoj županiji i taj je broj veći za 15 učenika nego na početku prošle školske godine. Upisano je više učenika i u prve razrede srednjih škola na području Hercegbosanske županije. Prema podacima resornog Ministarstva u prve razrede srednjih škola upisana su 573 učenika i taj broj je veći za 23 učenika u odnosu na početak prošle školske godine. Na temelju informacije koju je dobila Služba za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije iz resornog ministarstva ističu da će uskoro Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije pružiti javnosti cjelokupnu informaciju o broju učenika u svim osnovnim i srednjim školama, nastavnim kadrovima i planovima koji će biti realizirani u obrazovnom procesu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije.