Nova obavijest biračima!

Sukladno izmjenama Pravilnika o provedbi izbora u BiH broj: 05-1-02-2-958-10/20 od 10.11.2020.g., donesenim od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, mijenja se ranija Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva Livno broj: 43/20 od 9.11.2020.g., na način da:

Birači čije se ime nalazi na Izvodu iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje na redovnim biračkim mjestima, a koji su pozitivni na COVID-19 ili se nalaze obaveznoj izolaciji, kako svoje biračko pravo mogu ostvariti putem Posebnog mobilnog tima.

Da bi ostvario svoje biračko pravo, birač je dužan najkasnije do 12.11.2020. godine (72 sata prije izbora) osobno ili putem druge osobe dostaviti zahtjev za glasanje putem Posebnog mobilnog tima, zajedno s medicinskim nalazom koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 ili aktom nadležnog tijela kojim mu je određena izolacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 ili se nalazi u izolaciji nakon 12.11.2020. godine, Zahtjev za glasovanje je dužan dostaviti najkasnije 15.11.2020. godine do 09:00 sati.

Zahtjev za glasovanje (Obrazac zahtjeva u prilogu) zajedno sa medicinskim nalazom ili rješenjem o izolaciji, Gradskom izbornom povjerenstvu Livno može se dostaviti:

– putem e-maila: gip@livno.ba
– izravno Gradskom izbornom povjerenstvu

Dostaviti:                                                    GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO LIVNO
1. Oglasna ploča Grada Livna
2. web stranica Grada Livna                                  Boženko Mamuza, predsjednik
3. pismohrana

Grad Livno