Nesuđena livanjska željeznica

Austrijska uprava u Bosni gradila je planski. Opravdanost svakog projekta morao se temeljiti na svestranoj naučnoj analizi svih potrebnih činjenica.

Tako je utvrđeno da je višestruko opravdano i potrebno željeznicom povezati Sarajevo sa Splitom (za to je bila vrlo zainteresirana i Dalmacija). Projekt je bio napravljen i predviđao je da od Bugojna do Aržana trasa prođe i Iivanjskim krajem, i to preko Kraljičina prispa, kod Bilog Polja u Bušku blatu. Prvi razlog, pored ostalih, da se predloži takvo rješenje bio je da se omogući izvoz Iivanjskog uglja (iz Tušnlce i ispod Prologa).

Na Kraljičinom prispu s tom prugom spojio bi se priključak lokalne pruge od rudnika u Tušnlci (dug 10 km) i krak do Prologa (dug oko 17 km). No, ideja nije ostvarena. Pruga je stigla samo do Bugojna (14. 10. 1894). Tu je stala i ostala.

 

LiVideo.info